Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvorfor endringen av privatskoleloven i 2000 medfører lengre behandlingstid for Sunnmøre ungdomsskoles søknad om godkjenning, og om når det kan ventes svar på søknaden

Datert: 03.01.2001
Besvart: 10.01.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har i brev av 27. september brukt Stortingets endring av privatskolelovens § 25 nr. 3 i juni 2000 som begrunnelse for hvorfor Sunnmøre ungdomsskules søknad om godkjennelse etter privatskoleloven ennå ikke er ferdigbehandlet, etter nesten 2 års behandlingstid.

Hvorfor medfører lovendringen, som utelukkende er en presisering av den gamle lovteksten, lengre behandlingstid, og når kan Sunnmøre ungdomsskule vente et svar på søknaden?


Les hele debatten