Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til forsvarsministeren

Om kva som blir gjort for norske soldatar som slit med helseplager etter at dei deltok i Golfkrigen, og kva som blir gjort for at ikkje det same gjentek seg med dei som deltek på Balkan

Datert: 04.01.2001
Fremsatt av: Kristin Halvorsen (SV)
Besvart: 10.01.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Ifølgje Stavanger Aftenblad 3. januar 2001 slit mange norske soldatar, som deltok i Golfkrigen for 10 år sidan, med helseplager. Somme av desse plagene blir kalla Golfsyndromet. Det er kjent at også soldatar frå andre land, som til dømes USA og Canada, har liknande plager.

Kva blir gjort for dei norske veteranane som deltok i Golfkrigen, eventuelt kva blir gjort for at ikkje det same gjentek seg med soldatane som deltek på Balkan?


Les hele debatten