Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om opprettelse av et samlet utviklingsselskap for Bjørvika, der all statlig og kommunal eiendom i området inngår

Datert: 04.01.2001
Besvart: 10.01.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Jeg er kjent med at det samlede ansvaret for statlige eiendommer i Bjørvika nå er lagt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Det har tidligere vært uttrykt at en raskt vil få til et samlet utviklingsselskap for Bjørvika, der all statlig og kommunal eiendom i området inngår.

Hvordan er arbeidet med å starte selskapet lagt opp, og når blir det opprettet?


Les hele debatten