Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Om når tomtefesteloven blir iverksatt, med henvisning til den usedvanlig sene saksbehandlingen

Datert: 04.01.2001
Besvart: 10.01.2001 av justisminister Hanne Harlem

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Med undring må vi konstatere at tomtefesteloven fortsatt ikke er trådt i kraft, men at Atle Torvund i Justisdepartementets lovavdeling tvert imot antyder at loven først vil "gjelde i løpet av 2001", ifølge Dagens Næringsliv 19. desember 2000. Tomtefesteloven ble som kjent først vedtatt i 1996 og det er ikke mulig å se noen gode grunner for den usedvanlig sene saksbehandlingen.

Når vil statsråden sørge for at tomtefesteloven blir iverksatt?


Les hele debatten