Spørretimespørsmål fra Børge Brende (H) til finansministeren

Datert: 04.01.2001
Spørsmålet er trukket tilbake

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Det har kommet meget sterke reaksjoner på den nye konjunkturavgiften. Finansministeren lovte en avklaring av regelverket før jul. Ifølge flere aviser er det sterke krefter i sentrumspartiene som nå ønsker å avvikle hele avgiften.

Med bakgrunn i de sterke og klart negative reaksjoner som har kommet mot konjunkturavgiften for næringsbygg, vil Regjeringen avvikle den før den begynner å virke for fullt?


Les hele debatten