Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å få til eit enklare byråkrati for byggjebransjen, då reglar, forskrifter og kontrollar gjer at mange byggjearbeidarar sluttar og småbedriftar i distrikta vert ramma

Datert: 09.01.2001
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 17.01.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): Reglar, forskrifter og kontroller innan byggjebransjen gjer at mange byggjearbeidarar sluttar innan yrket. Dette er ei uheldig utvikling som vil ramme mange små bedrifter i distrikta.

Kva vil statsråden gjere for å få til eit enklare byråkrati på dette området?


Les hele debatten