Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til kommunal- og regionalministeren

Om at få kvinner som flykter fra kjønnsbasert forfølgelse har fått asyl i Norge, og om å få en ny gjennomgang av søknader behandlet før temaet fikk oppmerksomhet

Datert: 20.12.2000
Besvart: 17.01.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Flyktningerådet melder fra om at få kvinner som flykter fra kjønnsbasert forfølgelse har fått asyl i Norge. Sentrale aktører mener at praktiseringa av utlendingsloven gjør at disse kvinnene har vansker med å bli trodd. Signalene fra regjeringsmedlemmer tyder på at kjønnsbasert forfølgelse kan få mer oppmerksomhet.

Vil statsråden ta initiativ til på nytt å gå gjennom søknadene fra kvinner som har fått avslag, og der søknadene ble behandlet før kjønnsbasert forfølgelse ble grunnlag for oppmerksomhet?


Les hele debatten