Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til miljøvernministeren

Om at flere skipsforlis langs norskekysten har avdekket mangelfull beredskap

Datert: 02.01.2001
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 17.01.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): I høst har det vært flere skipsforlis lang norskekysten som har avdekket mangelfull beredskap. I jula gikk lasteskipet "John R" på grunn i Troms, og den påfølgende redningsoperasjonen av bunkers og fartøy viste også her sviktende beredskap og gjennomføring. Godt vær forhindret oljelekkasjer som ville fått dramatiske miljøkonsekvenser, men også vrakrester er i seg selv en miljøtrussel.

Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre en troverdig og tilfredsstillende beredskap og trygghet langs kysten?


Les hele debatten