Spørretimespørsmål fra Aud Blattmann (A) til olje- og energiministeren

Om hvilke strømpriser som er lagt til grunn i beregningen av et potensial for enøk og alternative energikilder på mellom 50 og 78 TWh

Datert: 14.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Aud Blattmann (A)

Spørsmål

Aud Blattmann (A): I Bergens Tidende 12. november 1997 skriver olje- og energiminister Marit Arnstad at potensialet for energiøkonomisering og alternative energikilder er "... et sted mellom 50 og 78 Twh". Dette er i utgangspunktet bra.

Hvilke strømpriser er lagt til grunn i beregningen av potensialet for enøk og alternative energikilder?


Les hele debatten