Muntlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til finansministeren

Om innstillingen fra Sandman-utvalget som utgangspunkt for et bredt kompromiss i revideringen av sykelønnsordningen

Datert: 29.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V):


Les hele debatten