Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til kulturministeren

Om at Norsk museum for fotografi - Preus Fotomuseum ennå ikke er flyttet til statens lokaler

Datert: 14.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av kulturminister Anne Enger

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Norsk museum for fotografi - Preus Fotomuseum ble overtatt av staten ved Kulturdepartementet fra 1. januar 1995. Men fremdeles er ikke museet flyttet til statens lokaler.

Hvor står saken i dag?


Les hele debatten