Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kommunal- og regionalministeren

Om at det vil ta 2-4 måneder å behandle søknad om arbeidstillatelse for 8 australske sykepleiere til Sentralsjukehuset i Hedmark

Datert: 11.01.2001
Besvart: 17.01.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): I Hamar Arbeiderblad 11. januar 2001 kan en lese at det vil ta fra 2 til 4 måneder å behandle søknad om arbeidstillatelse for 8 australske sjukepleiere til Sentralsjukehuset i Hedmark. De har gått gjennom språkkurs, det praktiske er ordnet, og de er satt opp på vakter fra slutten av januar.

Mener statsråden det er tvil om innvilgelse av arbeidstillatelse, og at den lange behandlingstiden er nødvendig?


Les hele debatten