Spørretimespørsmål fra Kjell Engebretsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at norsk ungdom som har kommet inn ved utenlandsk universitet, nektes studielån fordi de ikke har studiekompetanse i Norge

Datert: 11.01.2001
Besvart: 17.01.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Kjell Engebretsen (A)

Spørsmål

Kjell Engebretsen (A): Jeg er blitt kjent med at norsk ungdom, som etter opptaksprøve ved utenlandsk universitet har kommet inn der, nektes studielån fordi de ikke har studiekompetanse i Norge.

Når dette universitetet har gjort den vurderingen at vedkommende vil være kompetent til å gjennomføre studiene der, hva er da beveggrunnene for å legge norsk studiekompetanse til grunn for vurdering av studielån, og ser statsråden mulighet for å endre denne praksis?


Les hele debatten