Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til forsvarsministeren

Om hvorfor kystovervåkingen ikke prioriteres, når Forsvaret har som oppgave å holde oppsyn med sjøgrensa

Datert: 11.01.2001
Besvart: 17.01.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Forsvaret har som oppgave å holde oppsyn med sjøgrensa. Dette gjøres best med å ha en god overvåking som sikrer tidlig varsling, slik at uønskede fartøyer kan avvises før de passerer territorialgrensen. Dette vil også medføre at kystvaktfartøy kan brukes mer effektivt. Julens hendelser viser at Forsvaret har det tekniske utstyret for overvåking, men mangler ressursene, noe som indikerer at overvåkingen ikke er god nok.

Hva er årsaken til at kystovervåkingen ikke prioriteres, og hva er egentlig status?


Les hele debatten