Spørretimespørsmål fra Terje Knudsen (FrP) til fiskeriministeren

Om hvorvidt det er naturlig at Fiskeridepartementet tar initiativ til å koordinere overvåkingen langs kysten, når Forsvaret har ansvaret for overvåking av norsk interesseområde

Datert: 11.01.2001
Fremsatt av: Vidar Kleppe (FrP)
Besvart: 17.01.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Terje Knudsen (Uav)

Spørsmål

Terje Knudsen (FrP): Fiskeriministeren har sagt at det skal iverksettes et arbeid for å koordinere overvåkingen langs kysten. St.meld. nr. 22 for 1997-1998 sier at Forsvaret har ansvaret for overvåkingen av norsk interesseområde. Forsvaret er også ilagt ansvaret for førstelinjeberedskap i forbindelse med kystovervåkingen. Av fiskeriministerens svar i forrige uke er det forstått at Fiskeridepartementet vil ta initiativ til koordineringen av overvåkingen.

Er dette riktig forstått, og i så fall anser statsråden at dette er naturlig?


Les hele debatten