Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om tiltak for å stimulere til større studentutveksling med utlandet, særlig ved de statlige høyskolene

Datert: 15.01.2001
Besvart: 24.01.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Universiteter og høyskoler i Norge har en relativt liten studentutveksling med utlandet. Ved statlige høyskoler er det bare 3,3 pst. av studentene som tar et delstudium i utlandet. Utenlandske studenter ved høyskolene utgjør bare 1,6 pst. av et årskull.

Hva vil Regjeringen gjøre for å stimulere til sterkere engasjement i internasjonaliseringsarbeidet, særlig ved de statlige høyskoler?


Les hele debatten