Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorfor etableringen av Onsrud Transittmottak ikke ble stoppet alt i november 1997, da UDI/Statsbygg ble kjent med den store kostnaden som kravet om gangveg innebar

Datert: 15.01.2001
Besvart: 24.01.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Verdens Gang skriver 15. januar 2001 at UDI/Statsbygg var informert om kravet om bygging av gangvei i tilknytning til det planlagte Onsrud Transittmottak i november 1997. Da prosjektet ble stoppet høsten 1999, var det samme gangvei som ble brukt som begrunnelse.

Hvordan kan statsråden forsvare at prosjektet ikke ble stoppet da man ble kjent med nye store kostnadselement, men at man derimot fortsatte å bruke minst 10 mill. kroner til ingen nytte?


Les hele debatten