Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til forsvarsministeren

Om etterbruken av og ansvaret for de militære bygg og anlegg i Gamlebyen i Fredrikstad, da forsvarssjefens planer er at den militære enhet skal opphøre der

Datert: 16.01.2001
Besvart: 24.01.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Gamlebyen i Fredrikstad er den best bevarte garnison/festningsby i Norden, og har vært det siden 1644. Bydelen er en historisk perle, og en viktig del av vår kulturarv. Forsvarssjefens planer er at den militære enhet skal opphøre der.

Man går ut fra at statsråden ser hva konsekvensene kan bli for den historiske by som Forsvaret har bidratt med å bygge opp, og i den forbindelse melder spørsmålet seg om statsråden har synspunkter for etterbruken og ansvaret for de militære bygg og anlegg i Gamlebyen?


Les hele debatten