Spørretimespørsmål fra Tore Nordtun (A) til miljøvernministeren

Om å harmonisere bestemmelser i forurensningsloven og sjøloven for å avklare hvem som skal betale for fjerning av skipsvrak etter ulykker langs norskekysten

Datert: 10.01.2001
Besvart: 24.01.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): I den senere tid har vi opplevd at mange skip har gått på grunn langs norskekysten. Mange av disse skipene blir liggende i fjæresteinene eller på havbunnene, og det har vist seg vanskelig å få fjernet disse skipsvrakene. Dette skyldes blant annet uklarhet omkring hvem som skal betale for fjerning og opprydding. Bestemmelsene i forurensningsloven og sjøloven er ikke harmoniserte.

Har Regjeringen planer om å foreslå lovmessige endringer slik at det juridiske og økonomiske ansvaret blir avklart?


Les hele debatten