Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til justisministeren

Om å ta initiativ til at legeerklæringer tilknyttet soningsutsettelse og benådning bare kan utstedes av et avgrenset antall fagpersoner som er forhåndsgodkjent av påtalemyndigheten

Datert: 18.01.2001
Besvart: 24.01.2001 av justisminister Hanne Harlem

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Ifølge Drammens Tidende 17. januar 2001 mener politilegen i Oslo at mange legeerklæringer knyttet til soningsutsettelse og benådning er ufullstendige.

Vil statsråden ta initiativ til at slike attester bare kan utstedes av én eller flere sakkyndige som tilhører et avgrenset antall fagpersoner som av påtalemyndigheten er forhåndsgodkjent til utstedelse av slike attester?


Les hele debatten