Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til fiskeriministeren

Om forskriften som legger nye begrensninger på arbeidstid for ungdom under 18 år på skip, slik at det blir vanskeligere for disse å få jobb på fiskefartøy

Datert: 18.01.2001
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 24.01.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): En nylig innført forskrift legger nye begrensninger på arbeidstid for ungdom under 18 år på skip. Forskriften medfører at en 17-åring ikke kan gå inn i samme vaktordninger som øvrig mannskap. Det vil i praksis gjøre det langt vanskeligere for ungdom å få jobb om bord på blant annet fiskefartøy, noe som er meget betenkelig i et rekrutteringsperspektiv.

Vil statsråden bidra til å få utvist den fleksibiliteten som er nødvendig for at ungdom under 18 år fremdeles skal kunne bli tatt om bord i fiskefartøy?


Les hele debatten