Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til miljøvernministeren

Om hvorfor Forsvaret ikke er delegert myndighet til å gripe inn overfor miljøtrusler langs kysten, slik tilfellet er med Sjøfartsdirektoraret

Datert: 19.01.2001
Besvart: 24.01.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I forbindelse med Kystforvaltningsutvalgets innstilling ble Forsvaret i 1995 gitt i oppdrag å etablere en organisasjon for kystberedskap og aksjonsledelse. Meningen med dette var å gi forsvarskommandoene tilstrekkelig myndighet til å kunne ivareta førstelinjeberedskap for de øvrige etater. Med bakgrunn i Inngrepskonvensjonen er Sjøfartsdirektoratet delegert myndighet til å gripe inn overfor miljøtrusler langs kysten.

Hvorfor har ikke statsråden delegert tilsvarende myndighet til Forsvaret?


Les hele debatten