Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Om en ny type voldsalarm med økt rekkevidde, som kan gi trusselutsatte mulighet til å bevege seg tryggere også utendørs

Datert: 19.01.2001
Besvart: 24.01.2001 av justisminister Hanne Harlem

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Voldsalarmer til personer som er utsatt for alvorlige trusler og vold har vært i bruk i Norge siden 1997. Dagens alarmer har en meget begrenset geografisk rekkevidde, og gir i praksis bare økt trygghet innenfor hjemmet. En ny type voldsalarm med økt rekkevidde er på trappene. Denne kan gi trusselutsatte mulighet til å bevege seg tryggere også utendørs.

Hva er status når det gjelder å ta i bruk denne nye typen voldsalarmer?


Les hele debatten