Spørretimespørsmål fra Lars Rise (KrF) til forsvarsministeren

Om at det er påvist sterk økning av fosterskader i områder hvor det er brukt utarmet uran i bomber, og om manglende omtale av dette i redegjørelse 18. januar

Datert: 19.01.2001
Fremsatt av: Anne Brit Stråtveit (KrF)
Besvart: 24.01.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Lars Rise (KrF)

Spørsmål

Lars Rise (KrF): Ifølge en rapport behandlet i Europarådets miljøkomité om miljøeffekter av krigen i Jugoslavia er det påvist en sterk økning i forekomsten av fødselsskader i områder hvor det er brukt utarmet uran i bomber, både i Sør-Irak og Bosnia.

Hvorfor berørte ikke forsvarsministeren dette forhold i sin redegjørelse til Stortinget 18. januar 2001, og vil han legge føre var-prinsippet til grunn i all senere behandling av spørsmål knyttet til bruk av utarmet uran i ammunisjon?


Les hele debatten