Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til justisministeren

Om å etablere en sentral kunnskapsbase med kompetanse på seksuelle overgrep mot barn, og å få "Barne-Kripos" operativt før sommeren

Datert: 19.01.2001
Besvart: 31.01.2001 av justisminister Hanne Harlem

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): 11. oktober 2000 vedtok Stortinget å be Regjeringen utrede muligheten for å etablere en sentral kunnskapsbase med kompetanse på seksuelle overgrep mot barn. I brev 7. november 2000 skriver kripossjefen til Justisdepartementet at han kan ha et slikt bistandskonsept operativt 4 måneder etter at klarsignal er gitt.

Vurderer statsråden å gi slikt signal, og vil det bli gitt så snart at "Barne-Kripos" kan være operativt før sommeren?


Les hele debatten