Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Datert: 24.01.2001
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): I kjølvannet av gjengkriminaliteten i Oslo melder Dagbladet 24. januar 2001 at "de kriminelle gjengene er væpnet til tennene". Mens lovlydige borgere er underordnet en til dels rigorøs våpenlov, som bl.a. gir anledning til husundersøkelser, er altså de kriminelle utstyrt med våpen. Dette er intet mindre enn en hån mot rettsstaten som det norske folk ikke vil finne seg i.

Hva vil statsråden gjøre for å avvæpne bandittene?


Les hele debatten