Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvorfor det i forbindelse med kunstnerisk utsmykking av det nye Rikshospitalet ikke ble brukt ca. 200 000 kr for å få flyttet utsmykking fra det gamle sykehuset

Datert: 25.01.2001
Besvart: 31.01.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I forbindelse med bygging av nytt Rikshospital ble det brukt 15 mill. kroner til kunstnerisk utsmykking. Dessverre ble flere av utsmykkingene stående tilbake i det gamle sykehuset.

Hvorfor ble det ikke brukt anslagsvis 200 000 kroner av denne summen for å få flyttet med disse, og derved få en bedre utnyttelse av pengene?


Les hele debatten