Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til miljøvernministeren

Om de nye mulighetene en utvidelse av territorialgrensen gir til inngripen overfor skip som benytter sin rett til fri gjennomfart i henhold til folkeretten

Datert: 26.01.2001
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 31.01.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Miljøvernministeren uttalte i ordinær spørretime 24. januar 2001 at Regjeringen har bestemt seg for å vurdere spørsmålet om en utvidelse av territorialgrensen for å bedre sikkerheten langs kysten.

Kan statsråden gi en beskrivelse av de nye mulighetene dette gir til inngripen i forhold til i dag overfor skip som benytter sin rett til fri gjennomfart i territorialfarvannet i henhold til gjeldende folkerett?


Les hele debatten