Spørretimespørsmål fra Bent Hegna (A) til olje- og energiministeren

Om å få fortgang på NVEs behandling av søknader om kraftutbygging eller oppgradering av kraftverk, slik at norske utstyrsprodusenter kan sikres oppdrag

Datert: 14.11.1997
Besvart: 17.12.1997 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): Flere bedrifter som produserer utstyr til kraftproduksjon har kommet i problemer på grunn av manglende oppdrag. Dette gjelder blant annet ved ABB i Skien der det allerede er sendt ut permisjonsvarsler. En rekke søknader om ny utbygging eller oppgradering av gamle verk er sendt NVE til behandling. Disse blir ikke behandlet på grunn av mangel på ressurser.

Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang på behandlingen, så norske bedrifter kan sikres oppdrag innenfor ny kraftproduksjon?


Les hele debatten