Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Om likebehandling av utenlandsk helsepersonell i norske kommuner ved ligningskontorenes praktisering av regelverket, i lys av situasjonen i Askim

Datert: 18.11.1997
Besvart: 17.12.1997 av finansminister Gudmund Restad

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Utenlandske leger flykter fra sykehuset i Askim fordi de mener at praktiseringen av skattereglene i kommunen er strengere enn i andre kommuner. Dette kan bidra til å redusere behandlingskapasiteten.

Hva kan statsråden bidra med som kan gi utenlandsk helsepersonell likebehandling i norske kommuner ved ligningskontorenes praktisering av regelverket?


Les hele debatten