Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til helseministeren

Om årsaken til forskjellsbehandlingen av rehabiliteringssentrene når det gjelder statlig støtte, og at Nord-Norges Kurbad får svært liten refusjonsstøtte

Datert: 31.01.2001
Besvart: 07.02.2001 av helseminister Tore Tønne

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): De statlige støtteordningene til rehabiliteringssentrene varierer sterkt fra institusjon til institusjon. For Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad sin del har tildelingsreglene bidratt til at kurbadet får svært liten statlig refusjonsstøtte sammenlignet med en rekke andre rehabiliteringssentre rundt om i landet.

Hvorfor er det forskjellsbehandling, og er dette en ønsket forskjellsbehandling fra statlig hold?


Les hele debatten