Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til olje- og energiministeren

Om årsaken til den negative utviklingen av sikkerheten på installasjonene i Nordsjøen, som både Oljedirektoratet og fagorganisasjonene kritiserer, og hva som blir gjort for å rette opp dette

Datert: 01.02.2001
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 07.02.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): Ifølge Haugesunds Avis 29. januar 2001 har det den siste tiden skjedd en sterk økning i innrapportering av såkalte uønskede hendelser på installasjonene i Nordsjøen. Både Oljedirektoratet og fagorganisasjonene kritiserer sikkerheten i Nordsjøen. Det stilles spørsmål både om sikkerhetskulturen i offshoresektoren og om forholdet mellom inntjening og krav til sikkerhet.

Hva er årsaken til denne negative utviklingen, og hva blir gjort for å rette opp dette?


Les hele debatten