Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til finansministeren

Om forskjellsbehandling av borettslag tilknyttet boligbyggelag og frittstående borettslag og eierseksjonssameier når det gjelder moms på forvaltningstjenester

Datert: 01.02.2001
Besvart: 07.02.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Fra 1. juli 2001 vil borettslag som er tilknyttet boligbyggelag bli fritatt for merverdiavgift på forvaltningstjenester. Fra samme dato blir frittstående borettslag og eierseksjonssameier pålagt å betale 24 pst. moms på samme tjenester.

Synes statsråden det er bra med en slik forskjellsbehandling?


Les hele debatten