Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om tiltak for å få fortgang i arbeidet med å skape konkurranse i melkemarkedet, da TINE Norske Meierier fortsatt har et tilnærmet monopol

Datert: 02.02.2001
Besvart: 07.02.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Selv om Stortinget har stilt seg positiv til konkurranse innenfor meierisektoren, har TINE Norske Meierier fortsatt et tilnærmet melkemonopol. Det er få private aktører i meieribransjen, og de frittstående Q-meieriene har betydelige økonomiske problemer.

Hvilke tiltak vil statsråden vurdere for å få fortgang i arbeidet med å skape konkurranse i melkemarkedet?


Les hele debatten