Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til miljøvernministeren

Om at oljevernberedskapen langs kysten er meget mangelfull, og hvorvidt tilleggsbevilgninger kan ventes alt i år

Datert: 31.01.2001
Besvart: 14.02.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Oljevernberedskapen langs kysten er meget mangelfull. Signaler kan nå tyde på at Regjeringen tar dette delvis på alvor, og at det legges opp til ekstra bevilgninger til dette i budsjettet for 2002.

Mener statsråden at dette er tilfredsstillende, eller kan man forvente tilleggsbevilgninger allerede i inneværende år?


Les hele debatten