Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til utenriksministeren

Om nye aktiviteter og initiativer under menneskerettighetsdialogene med Kina, Tyrkia og Cuba og igangsettelse av tilsvarende dialoger med Indonesia og Vietnam

Datert: 07.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): I handlingsplanen for menneskerettigheter ble det varslet økt innsats og aktivitet i menneskerettighetsdialogene med Kina, Tyrkia og Cuba, og mulig igangsettelse av en tilsvarende dialog med Indonesia og Vietnam.

Hvilke nye aktiviteter og initiativ har Regjeringen igangsatt under de etablerte dialogene, hva er status for dem, og hvilke konkrete planer foreligger for menneskerettighetsdialogene fremover?


Les hele debatten