Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om å sikre et enhetlig behandlingstilbud for kvinner med brystkreft, uavhengig av bosted

Datert: 20.11.1997
Besvart: 17.12.1997 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Avhengig av bosted risikerer kvinner som opereres for brystkreft å få fjernet hele brystet, også der dette kunne vært berget gjennom alternative behandlingsmetoder, og da særlig stråleterapi.

Hvilke tiltak tenker statsråden å gjennomføre som ledd i å sikre et enhetlig tilbud til norske kvinner, der en så dramatisk konsekvens som beskrevet også unngås så langt dette er praktisk mulig?


Les hele debatten