Spørretimespørsmål fra May Britt Vihovde (V) til samferdselsministeren

Datert: 08.02.2001
Spørsmålet er trukket tilbake

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): Eg er blitt kjent med at Statens vegvesen i Nord- og Sør-Trøndelag har gått frå å salte vegane med kaliumkarbonat til å bruke vanleg havsalt. Kaliumkarbonat har vorte testa ut, og ein har ikkje sett biverknader av dette stoffet. Derimot kan havsalt føre til store skader, blant anna på bilpark og vegetasjon.

Har denne endringa skjedd andre stader i landet, og meiner statsråden dette er ei forsvarleg endring?


Les hele debatten