Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å sørge for at Norge kan delta i den internasjonale leseundersøkelsen for 4.-klassinger

Datert: 09.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Norge har ennå mulighet til å kunne delta i den internasjonale leseundersøkelsen for 4. klassinger (PIRLS). Norsk deltagelse i denne undersøkelsen vil være nyttig i det videre arbeid for å bedre leseferdigheten hos norske elever.

Vil statsråden sørge for at Norge kan delta i dette prosjektet?


Les hele debatten