Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til samferdselsministeren

Om at de nye takstene fra Vegdirektoratet ikke gir billigere ferjetilbud til storbrukerne, på tross av at den økte budsjettstøtten skulle gi bedre rabattordninger for disse

Datert: 09.02.2001
Besvart: 14.02.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): I Budsjett-innst. S. nr. 13 for 2000-2001 gikk samferdselskomiteen inn med 52,5 mill. kroner i økt støtte til ferjedrift. Begrunnelsen var å forbedre rabattordningene for de som reiser mest med ferje. Det har nå kommet frem at de nye takstene fra Vegdirektoratet ikke gir billigere ferjetilbud til storbrukerne.

Om dette medfører riktighet, hva kan statsråden gjøre for å rette opp forholdet?


Les hele debatten