Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til justisministeren

Om tiltak for å ivareta personvernet bedre, da tilfeldige personer kan skaffe seg andres personnumre ved å ringe offentlige personregistre og be om disse

Datert: 12.02.2001
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 21.02.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Av en reportasje i TV2s nyhetssending 11. februar 2001 framgår det at tilfeldige personer kan skaffe seg andres personnumre ved å ringe offentlige personregistre og be om nummeret. Reportasjen avdekket også de muligheter for misbruk som foreligger ved tilgang til andres personnumre, blant annet gjennom bruk av falsk identitet.

Hvilke tiltak vil statsråden gjennomføre for å ivareta personvernet på en bedre måte enn i dag?


Les hele debatten