Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvorvidt granskingskommisjonen for pionerdykkingen i Nordsjøen er nedsatt, dens dykkerfaglige kompetanse og observatørplass for Nordsjødykkeralliansen

Datert: 14.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 243 for 1999-2000 13. juni 2000 ble Regjeringen bedt om å nedsette en granskingskommisjon om pionerdykkingen i Nordsjøen. Det ble videre bedt om at en vurderte å gi Nordsjødykkeralliansen en observatørplass i denne kommisjonen.

Det er nå gått 8 måneder siden dette vedtaket ble fattet, og jeg finner derfor grunn til å spørre om denne kommisjonen nå er nedsatt, hvilke dykkerfaglig kompetanse denne har, og om Nordsjødykkeralliansen har fått observatører?


Les hele debatten