Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til miljøvernministeren

Om å hindre oljelekkasjer fra krigsvrakene i Narvik havn, som kan medføre store ødeleggelser når sild og medfølgende spekkhuggere trekker inn i Ofotfjorden

Datert: 14.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Faren for oljelekkasjer fra de mange krigsvrakene i Narvik havn er overhengende. En plutselig lekkasje fra et av de mange vrakene kan føre til store ødeleggelser, spesielt hvis dette skjer i perioden når sild trekker inn i Ofotfjorden. I slike perioder følger store mengder med spekkhuggere etter sildestimene.

Hva har statsråden tenkt å gjøre for å hindre at en oljekatastrofe skjer som en følge av lekkasjer fra krigsvrakene i Narvik havn?


Les hele debatten