Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at Ullevål sykehus vil legge ned smerteklinikken og overføre pasientene til Aker, noe som fryktes å gi lengre ventetid for smertepasienter

Datert: 15.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av helseminister Tore Tønne

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I Aftenposten 15. februar 2001 opplyses det at Ullevål sykehus vil legge ned smerteklinikken og overføre pasientene til Aker. Smerteklinikken på Ullevål er et svært godt og nødvendig tilbud til 500 alvorlig syke pasienter som den eneste hjelpen de får mot smerter som ikke er til å leve med. Legene ved klinikken på Ullevål frykter lengre ventetid for smertepasienter dersom klinikken på Ullevål legges ned.

Vil statsråden sørge for at smerteklinikken på Ullevål sykehus opprettholdes?


Les hele debatten