Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om hvilke tiltak som vil bli satt inn for å få ned kjøttprisene, og når vi kan regne med lavere priser til forbruker

Datert: 16.02.2001
Besvart: 21.02.2001 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Selv om landbruksministeren har uttalt at prisene på norskproduserte matvarer skal ned, stiger kjøttprisene. Norsk kjøtt, som er tillagt markedsreguleringsansvar, setter opp prisene. Videre har de ekstraordinære forhandlingene i jordbruksoppgjøret angående tiltak mot BSE ført til at en del av kostnadene dekkes inn ved økte målpriser.

Hvilke tiltak vil statsråden sette inn, og når kan vi regne med lavere matvarepriser til forbruker?


Les hele debatten