Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til sosialministeren

Om hvorfor det ikke settes inn strakstiltak for å bedre situasjonen for fattige barnefamilier, med henvisning til at 20000 barn i Norge lever i langvarig fattigdom

Datert: 10.01.2001
Besvart: 10.01.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV):


Les hele debatten