Muntlig spørsmål fra Ursula Evje (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om skolens ansvar for etisk dannelse hos barn og ungdom, og tiltak for å imøtegå fremtidige handlinger av typen gjengdrap

Datert: 10.01.2001
Besvart: 10.01.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP):


Les hele debatten