Muntlig spørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Om å påse at domfelte i grove voldssaker blir overført direkte fra dom til soning

Datert: 24.01.2001
Besvart: 24.01.2001 av justisminister Hanne Harlem

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H):


Les hele debatten