Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om at fysioterapeuter kan selge deler av eller hele driftsavtalen til andre terapeuter, som så kan behandle et ubegrenset antall pasienter og få full refusjon for alle

Datert: 21.02.2001
Besvart: 28.02.2001 av helseminister Tore Tønne

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Fysioterapeuter som har driftsavtale, kan selge deler av eller hele driftsavtalen til andre terapeuter. Mange steder selges slike avtaler for svært høye priser. Terapeuter som kjøper deler av en avtale, kan behandle ubegrenset antall pasienter og oppnå full refusjon for samtlige.

Er dette i tråd med regelverket, og hvis ikke, vil statsråden rydde opp i saken og sørge for like driftsmuligheter for alle autoriserte terapeuter til beste for det store antall pasienter med behov for slike tjenester?


Les hele debatten