Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om konkurransevridningen som følger av skattefritaket for det interkommunale selskapet Avfallsservice AS, som deltar i en anbudsrunde i EØS-området

Datert: 21.02.2001
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 28.02.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge avisa Nordlys 20. februar 2001 har det interkommunale selskapet Avfallsservice AS skattefritak. Selskapet deltar i en anbudsrunde som har vært ute i hele EØS-området. Dette medfører konkurransevridning med hensyn til andre anbydere som betaler skatt.

Er dette i strid med EØS-reglene når det gjelder offentlig subsidiering?


Les hele debatten